Journal of Sivas Interdisciplinary Tourism Research

5 Temmuz 2024 Kapalı Yazar: Hakan ÇAKMAK

Turizm Fakültesi

Journal of Sivas Interdisciplinary Tourism Research

Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi

About   (Hakkında)


Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır.

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi yılda iki kez (Bahar-Güz) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi turizm literatürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda (Sosyal-Beşeri Bilimler, Turizm, İşletme, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek-İçecek, Turizm Ekonomisi, Yönetim, Pazarlama, Turizm Sosyolojisi, Rekreasyon, Turizm Coğrafyası, Sağlık Turizmi, İletişim, Spor, Kültür, Muhasebe, Sanat Tarihi vb.) yapılmış araştırma veya inceleme yazılarını kabul etmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler ön değerlendirme sonrasında uygun bulunduğu takdirde alan editörü aracılığı ile 2 hakeme (kör hakemlik), ihtiyaç olması halinde de 3. hakeme gönderilir. Gerekli görülmesi durumunda, istatistik editörü, yazım ve dilbilgisi editörünün incelemesine de başvurula-bilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında “Yayın ve Yazım Kuralları”na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir.

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi “ResearchBib, CiteFactor, EuroPub ve Asos Index” tarafından taranmaktadır.

 Indexes

Dizinler