Journal of Economics and Administrative Sciences

5 Temmuz 2024 Kapalı Yazar: Hakan ÇAKMAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Journal of Economics and Administrative Sciences

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

About   (Hakkında)


Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bünyesinde çevrim içi yayınlanan çok disiplinli ve disiplinler arası hakemli, uluslararası ve akademik bir dergidir. Derginin temel amacı iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında, akademik çalışmaları yayınlamaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergide; iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2022 itibarıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanarak faaliyetlerine devam eden süreli ve hakemli bir dergidir.

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, Academindex, J-GATE, OPEN AIRE veri tabanlarında taranmaktadır.
Dergimize gönderilen makalelerin hakem süreci ortalama 60 günde tamamlanmaktadır.

 Indexes

Dizinler