Journal of Sport Sciences

5 Temmuz 2024 Kapalı Yazar: Hakan ÇAKMAK

Spor Bilimleri Fakültesi

Journal of Sport Sciences

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

About   (Hakkında)


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, açık erişim politikasını benimseyen, uluslararası düzeyde yayın yapan ve kar amacı gütmeyen, yılda üç kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir. Derginin amacı; spor bilimleri alanına ilişkin güncel gelişmeleri bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde ele alarak ülke sporuna bilimsel altyapı oluşturmak, değer katmak ve akademik anlamda nitelikli bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Dergide, spor bilimlerinin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren derleme çalışmalara, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilir. Bu amaçla Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanı içerisinde yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Yönetimi ve Sporda Psikososyal alanlarda yayınlar yayınlanmaktadır. Disiplinler arası özelliği nedeniyle farklı bilim alanlarıyla kesişim noktalarında yapılan özgün araştırmalarla derinlemesine inceleme ve yorumlamalara dayalı derleme çalışmaları önceden belirlenen konular üzerine davetli araştırmacılar tarafından hazırlanana çalışmalar ve alana katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer verilmektedir.

 Indexes

Dizinler