Journal of Engineering Faculty

5 Temmuz 2024 Kapalı Yazar: Hakan ÇAKMAK

Mühendislik Fakültesi

Journal of Engineering Faculty

Mühendislik Fakültesi Dergisi

About   (Hakkında)


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (CÜMFAD), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin yayın organıdır. Dergi kapsamında bütün Mühendislik ve Teknoloji Alanlarında daha önce başka yerlerde yayınlanmamış, özgün araştırma makaleleri, derlemeler ve editöre mektuplar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi ortamda yayımlanır.

 Indexes

Dizinler