Faculty of Letters Journal of Social Sciences

5 Temmuz 2024 Kapalı Yazar: Hakan ÇAKMAK

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Letters Journal of Social Sciences

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

About   (Hakkında)


Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1982’den beri yayın hayatında olan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergi, her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.

Dergimiz, şu alanlarda yazılmış makaleleri kabul etmektedir: Alman Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Fransız Dili ve Edebiyatı, Türk Halkbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji ve Tarih.

Cumhuriyet University Faculty of Letters Journal of Social Sciences is a peer-reviewed scientific journal.

The journal is published online twice a year in June and December each year.

Cumhuriyet University Faculty of Letters Journal of Social Sciences accepts the studies in the fields of German Language and Literature, Anthropology, Archeology, Geography, Contemporary Turkish Dialects and Literatures, Philosophy, French Language and Literature, Turkish Folklore, English Language and Literature, Psychology, Art History, Social Work, Sociology, History, and Turkish Language and Literature.

 Indexes

Dizinler