Cumhuriyet Theology Journal

4 Temmuz 2024 Kapalı Yazar: Hakan ÇAKMAK

İlahiyat Fakültesi

Cumhuriyet Theology Journal

İlahiyat Fakültesi Dergisi

About   (Hakkında)


1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir

(Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak – 15 Şubat (23:59);

15 Aralık tarihli sayı için 1 Temmuz – 15 Ağustos (23:59)). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makaleleri yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yalnızca doktora derecesine sahip (Bütün yazarlar için) araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Dergimizde aynı dönemde bir yazarın birden fazla çalışması değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca iki sayı üst üste aynı yazarın makalesi yayınlanmaz. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metninin 600 kelimeye genişletilmesi talep edilir.

 Indexes

Dizinler