Academic Research Journal of Technical Vocational Schools

5 Temmuz 2024 Kapalı Yazar: Hakan ÇAKMAK

Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Academic Research Journal of Technical Vocational

Teknik Meslek Yüksekokulları Akademik Araştırma Dergisi

About   (Hakkında)


Teknik Meslek Yüksekokulları Akademik Araştırma Dergisi (ARTES), Teknolojinin Teknik bilimlerle ilgili yönleri hakkında özgün ve en son araştırma sonuçlarını ve incelemeleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Aşağıdakileri içeren çalışmalara ağırlık verilecektir;

• Üretim Mühendisliği
• Mekanizasyon ve Tasarım Mühendisliği
• Enerji ve Proses Mühendisliği
• Teknik Mekanik
• Güç, Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği
• Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği
• İnşaat Mühendisliği ve Jeodezi
• Mimarlık ve Şehir Planlama
• Endüstri Mühendisliği
• Trafik Mühendisliği
• Maden Mühendisliği
• Grafik Mühendisliği ve Tasarım
• Çevre Mühendisliği ve İş Güvenliği
• Mühendislikte Temel Disiplinler
• Tarım Mühendisliği
• Jeoloji Mühendisliği,

Teknik Meslek Yüksekokulları Akademik Araştırma Dergisi (ARTES), temel ve uygulamalı teknoloji araştırmaları üzerine incelemelerin yanı sıra özgün ve teknik makalelere de yer verir. Bu süreli yayının temel amacı, güncel araştırma sonuçları, yeni teoriler ve teknolojiler ile coğrafi ve akademik sınırlar arasında mesleki faaliyetlerle ilgili bilgilerin yayılmasıdır.

Teknik Meslek Yüksekokulları Akademik Araştırma Dergisi (ARTES), teknik bilimler ve teknolojinin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanmış çevrimiçi bir dergidir. Derginin ana alanı teknik bilimler ve teknolojidir. ARTES dergisinde, bilimsel ve uygulamalı teknik bilimler alanındaki çağdaş başarılar, yenilikçi fikirler ve gelecek perspektifleri hakkında yerli ve yabancı yazarların makaleleri yayınlanacaktır.

 Indexes

Dizinler